Om situationel forebyggelse

Hvad er situationel forebyggelse af kriminalitet og utryghed?

TryggeByers arbejde tager altid udgangspunkt i den situationelle forebyggelsestilgang. Udgangspunktet for den situationelle forebyggelsestilgang er de konkrete situationer, hvor kriminalitet og utryghed typisk opstår.

 

Den situationelle forebyggelse udspringer blandt andet af, at kriminalitet og utryghed ikke er spredt tilfældigt i samfundet. Den er typisk koncentreret omkring særlige steder eller situationer. En forståelse af, hvad der kendetegner disse steder eller situationer, kan hjælpe os med at forebygge kriminalitet. Hvis vi forstår, hvad der kendetegner gerningssteder, kan vi nemlig reducere antallet af steder, der har ligheder med typiske gerningssteder, og på den måde forebygge kriminalitet.

 

Omdrejningspunktet for den situationelle forebyggelse er, at enhver kriminel handling sker i situationer, hvor følgende tre grundelementer er tilstede samtidigt:

  • Et egnet objekt: Oftest en materiel værdi eller en persons liv og legeme

 

  • Fravær af kompetent opsyn: Fravær af – eller forestillingen om fravær af – mennesker eller elektroniske hjælpemidler, som kan se og registrere situationen

 

  • En motiveret gerningsperson: En person, der i en konkret situation vurderer, at der findes et egnet mål og intet kompetent opsyn

 

Den situationelle tilgang anerkender, at nogle personer kan være mere disponerede for kriminalitet end andre, men tager udgangspunkt i, at kriminalitet ikke alene kan forklares ud fra gerningspersonens kriminelle dispositioner. Det afgørende er som nævnt personens motivation for at begå kriminalitet – og denne motivation opstår altid i et samspil med de to andre grundelementer.

 

Utryghed kan opstå uanset omfang og karakter af den reelle kriminalitet. Blot forestillinger eller fantasier om at være udsat for kriminalitet kan give utryghed, og her spiller situationel forebyggelse en stor rolle for forebyggelse af utryghed - via fokus på fysiske forhold, der opleves at være uden opsyn, og som bidrager til en oplevelse at kunne blive mål for kriminalitet.

 

Fordi forudsætningen for kriminalitet i en given situation er et sammenfald af de tre grundelementer, kan kriminalitet og utryghed i den givne situation forebygges ved at eliminere mindst et af de tre grundelementer og dermed ændre situationen. Hvordan situationen kan og skal ændres – dvs. hvilket grundelement man ændrer og med hvilke metoder – vil altid være afhængig af den konkrete situation. Derfor skal forebyggelse af kriminalitet og utryghed altid ske på baggrund af en grundig analyse af, hvad der kendetegner den konkrete situation, og hvad målet er. Det er kernen i den situationelle forebyggelsestilgang.

 

Det lyder måske banalt – men det virker!

 

For yderligere information: Klik på punktet ovenfor om relevant litteratur

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved