Relevant litteratur

Relevant litteratur

 

Indbrudscertificering af boliger i Danmark

2016: TryggeByer

 

Indbrudscertificering af boliger i Holland

2016: Bo Grönlund

 

Klip hækken og hold tyven væk

2015: Bedre Hjem, nr. 1, side 32

 

Hvad byder du uventede gæster?

2015: Grundejeren, 31. marts, side 22

 

Guide til mere trygge byer

2014: Det Kriminalpræventive Råd, Karsten Nielsen

 

Evidens for sociale effekter af fysiske forandringer i udsatte boligområder

2014: Københavns Kommune, Miljø og teknikforvaltningen

 

20 tyve - en undersøgese af indbrudstyves motiver og adfærd

2014: Det Kriminalpræventive Råd

 

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning

2013: Statens Byggeforskningsinstitut, Rune Holst Scherg & Karsten Nielsen

 

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning. Hovedkonklusioner og resume

2013: Statens Byggeforskningsinstitut, Rune Holst Scherg & Karsten Nielsen

 

Veje til tryghed

2013: Det Kriminalpræventive Råd, Karsten Nielsen

 

Tryghedsvandringer. resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer

2013: Center for Boligsocial Udvikling

 

Tre trin til tryggere boligområder

2013: Center for Boligsocial udviklig

 

Tryghed i danske byområder - En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

2013: Center for Boligsocial Udvikling

 

Nabo-Hood, Et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer

2012: Den Trygge Kommune

 

Tryghed i udsatte boligområder - årsager til utryghed, indsatser for tryghed og tryghedsmåling i udsatte boligområder

2012: Center for Boligsocial Udvikling

 

Se lyset! Gadelygter forebygger kriminalitet

2009: SFI Campbell

 

Assessing the extent of crime displacement and diffusion of benefits: A review of situational crime prevention evaluations.

2009: Guerette, R. T., & Bowers, K. J.: Criminology, 47 (4), 1331-68. Google Scholar.

 

Effect of Improved Street Lighting on Crime

2008: Welsh & Farrington

 

Byrum for alle. Udfordringer, konflikter og indsatser

2007: Det Kriminalpræventive Råd m.fl.

 

Ud med graffiti

2006: Det Kriminalpræventive Råd

 

Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach

1979: Lawrence Cohen og Marcus Felson

 

Defensible Space – Crime Prevention through Urban Design

1972: Oscar Newman

 

The Death and Life of Great American Cities

1961: Jane Jacobs

 

The International Crime Drop - New Directions in Research

2012: Jan Van Dijk, Andromachi Tseloni og Graham Farrell

 

The Urban Fabric of Crime and Fear

2012: Vania Ceccato, m.fl.

 

Utrygheden finder sted

2016: Rune Holst Scherg, Aalborg Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved