Referencer

Udvalgte referencer

 

Det Kriminalpræventive Råd, Forsikring & Pension, Sikkerhedsbranchen mfl.

TryggeByer har foretaget en dybdegående undersøgelse af den hollandske indbrudscertificeringsordning og har diskuteret, hvordan de hollandske erfaringer kan implementeres i en dansk kontekst. Arbejdet resulterede i 2 rapporter hhv. Indbrudscertificering i Holland og Indbrudscertificering i en dansk kontekst.

 

Codan

TryggeByer har i samarbejde med forsikringsselskabet Codan, Eriksminde Grundejerforening, Karslunde Politi og Greve kommune gennemført et indbrudsforebyggende projekt i Eriksminde, Greve Kommune. Projektet resulterede blandt andet i en rapport med anbefalinger til indbrudsforebyggende tiltag. Rapporten er målrettet grundejerforeningens bestyrelse og Greve Kommune.

 

Fredensborg Kommune

TryggeByer har gennemført 5 tryghedsvandringer i Fredensborg Kommune. Deltagerne har været beboere, byrådsmedlemmer, kommunalt ansatte, afdelingsbestyrelsesmedlemmer mm. Som opfølgning på vandringerne er der udarbejdet flere rapporter. Vi har desuden holdt adskillige mundtlige oplæg om de gennemførte tryghedsvandringer og om situationel forebyggelse generelt.

 

Helsingør Kommune

TryggeByer har gennemført en tryghedsvandring for et politisk udvalg i Helsingør Kommune. På baggrund af tryghedsvandringen udarbejdede TryggeByer en rapport til kommunen med beskrivelse af de observerede forhold og anbefalinger til kommunens videre arbejde med emnet.

 

Næstved Kommune

TryggeByer har foretaget en visuel inspektion af et afgrænset område i Næstved Kommune. På baggrund af den visuelle inspektion udarbejdede TryggeByer en rapport med beskrivelser og anbefalinger.

 

Vinduesindustrien

TryggeByer har holdt oplæg på Vinduesdagen 2016. Emnet var indbrudscertificering af boliger og boligområder med udgangspunkt i den hollandske indbrudscertificeringsordning.

 

DBI

TryggeByer holder 2 gange årligt oplæg om situationel forebyggelse på DBIs uddannelse til eksamineret sikringsleder.

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi

TryggeByer har deltaget som sparingspartner i en udviklingsworkshop om implementering af situationel forebyggelsestænkning i politikredsen.

 

Boliggården, Helsingør

TryggeByer har holdt oplæg om situationel forebyggelse på Boliggårdens årsdag.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved