Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning handler især om at implementere og udvikle den situationelle forebyggelsestilgang

Vores strategiske rådgivning henvender sig til organisationer og virksomheder, som på et overordnet niveau ønsker at arbejde mere situationelt orienteret. Det kan for eksempel være kommuner, arkitekter, byggeentreprenører, virksomheder eller boligorganisationer.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens situation og ønsker, og der findes derfor ikke en skabelon for, hvordan et strategisk rådgivningsforløb foregår.

Eksempler på strategisk rådgivning:

 

  • En kommune ønsker hjælp til at tænke det situationelle perspektiv ind i kommunens drift og udvikling, for eksempel i kommuneplan og lokalplaner. Vi kaster et helikopterblik over kommunens situation i forhold til definerede mål og ser blandt andet på den nuværende indsats, centrale aktører og aktuelle udfordringer. På den baggrund udarbejder vi en handleplan med konkrete forslag til, hvordan det situationelle perspektiv kan tænkes mere ind i det fremtidige arbejde. Handleplanen præsenteres mundtligt på møder og workshops, hvor relevante aktører involveres med henblik på det videre arbejde.

 

  • En boligorganisation er ved at udarbejde en renoveringsplan og ønsker at få tænkt det situationelle perspektiv ind i planen. Vi afdækker boligorganisationens situation, ønsker, ressourcer, eksisterende planer og tiltag, samt foretager en visuel inspektion. På den baggrund anbefaler vi, hvordan det situationelle perspektiv med fordel kan tænkes ind i renoveringsplanen.

 

Copyright © All Rights Reserved