Tryghedsvandring

En tryghedsvandring er en fælles gennemgang af et område

 

Under en tryghedsvandring går vi sammen med deltagerne rundt i et afgrænset område og identificerer de konkrete forhold, der kan være med til at skabe utryghed. Vores rolle er at guide deltagerne gennem forløbet, løbende at kvalificere observationer og oplevelser eller rette opmærksomheden mod oversete forhold og steder.

Tryghedsvandringer gennemføres ofte i boligområder sammen med beboerne, som jo kender området og personligt oplever de forhold, der skaber utryghed. Vandringen kan også gennemføres med lokale beslutningstagere, lokalpolitikere eller andre, der kan have gavn af at se på et givent område med nye øjne. Vandringen kan også handle om at lære af velfungerende steder og områder.

En tryghedsvandring kan udføres på mange forskellige måder afhængig af kundens ønsker og behov. Vi kan for eksempel begynde med et oplæg om tryghedsvandringer som metode og/eller afslutte vandringen med et møde, hvor vi drøfter, hvad vi sammen har observeret. Vi kan også udarbejde en rapport, der på baggrund af vandringen beskriver områdets udfordringer, og hvordan der kan arbejdes med dem.

 

Eksempler på tryghedsvandringer:

 

  • Beboerne i en grundejerforening føler sig utrygge, men har svært ved at sætte ord på, præcist hvad det skyldes. Vi planlægger og gennemfører en tryghedsvandring for foreningens beboere. Her får de mulighed for konkret at udpege de faktorer, der skaber utryghed i området. Vandringen afsluttes med en fælles drøftelse af, hvilke initiativer grundejerforeningen kan iværksætte for at øge trygheden i området.

 

  • En kommune ønsker at gøre en bydel mere attraktiv og inviterer derfor udvalgte lokalpolitikere med på en tryghedsvandring. Vi planlægger og gennemfører tryghedsvandringen og udarbejder en opsamlende og handlingsanvisende rapport med anbefalinger til tryghedsøgende tiltag.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved